Preegzystencja Pana Jezusa

Pochodzenie Jezusa

Może zastanawiałeś się nad pytaniem Czy Pan Jezus istniał przed narodzinami na ziemi? Czy zanim przyszedł na ziemię istniał wcześniej w niebie?

 

Niektóre ruchy religijne nie wierzą w preegzystencję Jezusa czyli w to jakoby Chrystus zstąpił z nieba. Są to: częściowo Arianie, Unitarianie oraz Chrystadelfianie. Ugrupowania te twierdzą, że Pan Jezus urodził się jako człowiek i wcześniej nie był w niebie. Co mówi Biblia o Jezusie?

Co dla niektórych może to być pogląd nieco szokujący. Czy z Biblii czyli Pisma Świętego można taką teorię udowodnić?

W liście do Kolosan 1:15 (BW) możemy przeczytać, że Chrystus jest „pierworodnym  wszelkiego stworzenia”.

On jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wszelkiego stworzenia,

Czy fakt, że Pan Jezus jest pierworodny wobec wszelkich innych stworzeń, nie świadczy, ze istniał zanim powstał świat w niebie? W liście do Hebrajczyków 1:6 (BW) powiedziano, że właśnie tego pierworodnego Pan Bóg wprowadza na Świat!

I znowu, kiedy wprowadza Pierworodnego na świat …” 

Pan Jezus będący dla nas Zbawicielem został przysłany na ziemię w celu wybawienia ludzkości z niewoli grzechu i śmierci. Z taką misją został posłany przez Boga

Zatem zanim Pan Jezus urodził się jako człowiek  wcześniej istniał w niebie. Jasno wynika to również z  Księgi Przysłów  8:25 (BWP) gdzie czytamy proroczo o Jezusie, jako Bożej  mądrości.

Zanim góry były założone i powstały wzgórza, zostałam zrodzona

Kim jest Mądrość?

Tą spersonifikowaną Mądrością jest oczywiście Pan Jezus. Z kontekstu natomiast wynika, że Ta właśnie mądrość została stworzona zanim jeszcze powstał świat.

Preegzystencja Jezusa to fakt, który wynika również  z  Filipian 2:6-8 (BW)

„Który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu. Lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom; a okazawszy się z postawy człowiekiem”

W Ewangelii Jana wielokrotnie czytamy, że Jezus istniał w Niebie wcześniej niż pojawił się na Ziemi.  Dla przykładu w Jana 6:38 możemy przeczytać:

 „Zstąpiłem bowiem z nieba, nie aby wypełniać wolę swoją, lecz wolę tego, który mnie posłał”.

Również proroctwa zapowiadające przyjście Mesjasza mówią o jego preegzystencji. Jeżeli zaciekawił Cię ten wpis zapraszam do zapoznania się z artykułem, który jeszcze dobitniej pokazuje preegzystencję Pana Jezusa. Zobacz co na temat przedludzkiego bytu Chrystusa mówi Biblia czyli Pismo Święte.

Dodaj komentarz